Υπέρυθρος θερμικός ανιχνευτής

ηλεκτρικός θερμικός ανιχνευτής, στο θερμικό ανιχνευτή, υπέρυθρος ανιχνευτής θερμότητας.