φορεμένη σώμα κάμερα αστυνομίας

Φορεμένη σώμα κάμερα επιβολής νόμου, κάμερες σωμάτων αστυνομικών, αστυνομία που φορά τις κάμερες σωμάτων.